Teamutveckling / Arbetslagsutveckling

Teamutveckling / Arbetslagsutveckling syftar till att utveckla en arbetsgrupps förmåga att samarbeta och öka gruppens kapacitet att hantera sina arbetsuppgifter. Det är svårt att göra ett bra jobb när samarbetet inom gruppen inte fungerar på ett optimalt sätt. Är gruppen ny eller finns gamla och olösta konflikter i gruppen krävs både tid och engagemang innan man finner formerna för ett välfungerande samarbete.

Verksamheten ska präglas av öppenhet och ärlighet. Genom att skapa ett arbetsklimat med en öppen kommunikation där medarbetarna kan ge varandra konstruktiv feedback läggs grunden till en verksamhet där olikheter kan bidra till utveckling istället för till hinder och konflikter.

Teamutveckling / Arbetslagsutveckling ger;

  • Ökad självkännedom hos individen och därmed en ökad förmåga att göra medvetna val.
  • Förbättrad kommunikation, ökad trivsel och effektivare samarbete inom arbetsgruppen.

Kontakta oss.