Stresshantering

Stresshantering vänder sig till de individer som utvecklat stressrelaterade besvär eller symtom, men även till de som befinner sig i riskzonen och behöver bli medvetna om sitt eget stressbeteende.

Stresshantering kan erbjudas individuellt eller i grupp.

Kontakta oss.