Samtalsstöd – Företag

Samtalsstöd för personal syftar till att ge möjlighet att bearbeta arbetsrelaterade och privata svårigheter som de anställda har och som på olika sätt inverkar negativt på arbetet. Samtalsstöd är ett av flera viktiga verktyg för att förhindra sjukskrivningar.

Vid samtalsstöd för personal finns möjlighet till gemensamma möten / samtal mellan individ och arbetsgivare med stöd av terapeuten.

Kontakta oss.