Samtalsstöd – Privatpersoner

Den vanligaste anledningen till att man söker samtalsstöd eller samtalsterapi är att man inte är tillfreds med sin livssituation, sina relationer eller med sig själv. Man mår av olika anledningar dåligt. Man kanske lider av ångest, nedstämdhet, utmattning, psykosomatiska problem eller har hamnat i kris. Man kanske har svårt att få ihop livspusslet och den inre stressen stegras allt mer.

Samtalsstöd syftar till att öka förståelsen och medvetenheten för sina problem, att reflektera, bearbeta och utveckla. Att finna strategier för ett bättre mående i sin vardag.

Kontakta oss.