Rådgivning kring psykosocial arbetsmiljö

Arbetsmiljölagen är mycket tydlig i kraven kring den psykosociala arbetsmiljön. Den kräver delaktighet från såväl arbetsgivare som medarbetare.

  • En god psykosocial arbetsmiljö kännetecknas av;
  • Ett arbetsklimat präglat av förtroende och trygghet
  • Ett tydligt ledarskap
  • Personal som tar sitt medarbetaransvar och som kan se sin egen roll i det som sker i verksamheten.

Kontakta oss.