Konflikthantering

Meningsskiljaktigheter och irritationer är vardagliga och naturliga företeelser i individers och gruppers liv, men de kan hanteras på många olika sätt. De flesta konflikter hanteras utan utomståendes hjälp. Konflikter som tillåts glida in i destruktiva banor kan få negativa konsekvenser, såväl för individen som för verksamheten. Hjälp och stöd krävs då för att en objektiv bedömning och hantering av konflikten ska vara möjlig.

Konflikthantering genomförs, i de flesta fall, som en kartläggning av arbetsgruppen / arbetsplatsen. Individuella samtal med ett strukturerat frågematerial förs med samtliga medarbetare i gruppen. Rekommendation om åtgärdsförslag.

Kontakta oss.