Handledning / Coachning

Att arbeta med människor väcker ofta mycket känslor, oavsett om vi arbetar inom vården, hemtjänsten, socialtjänsten eller skolan. Det kan vara väldigt stimulerande men också svårt och mycket ansträngande. Det ställer stora krav på medarbetarna.

Handledning / Coachning syftar till att stödja och utveckla den anställde och stärka det professionella förhållningssätt som finns inom yrkesområdet.

Handledning / Coachning kan erbjudas individuellt eller i grupp.

Kontakta oss