Chefsstöd

Som chef är man nyckelperson för såväl verksamhet som för personal. Att leda andra människor är viktigt och kan vara oerhört utvecklande och stimulerande. Men det kan även vara ensamt och mycket pressande.

Chefsstöd syftar till att stödja, utveckla och stärka den egna chefsrollen. Att medvetandegöra de egna möjligheterna / svårigheterna i relation till rollen och uppdraget. Att titta på samspelet mellan chef – medarbetare, arbete – privatliv.

Chefsstöd kan vara konsultativt i specifika frågor eller situationer men det kan även planeras som ett regelbundet stöd. Chefsstöd ger möjlighet till avlastning, reflektion och eftertanke.

Kontakta oss.