Tjänster

Samarbetsguiden Kalmar erbjuder tjänster för privatpersoner och företag.  Alla tjänster skräddarsys efter individens / företagets behov och önskemål.

 

- Samtalsstöd privat

- Samtalsstöd företag

- Chefsstöd

- Coachning/handledning

- Utbildning

- Konflikthantering

- Rådgivning kring Psykosocial arbetsmiljö

- Stresshantering

- Teamutveckling / Arbetslagsutveckling