Om oss

Jag har varit verksam som Socionom sedan januari 1994 och jag har examen i grundläggande Psykoterapi (Steg 1). Min Steg 1 innefattar både psykodynamisk som kognitiv (KBT) metod. Jag kan på det sättet erbjuda stöd och hjälp ur ett mycket brett perspektiv.

Efter att ha arbetat med individuell samtalsterapi och samtalsstöd i många år väcktes intresset för att även arbeta mer med grupper och ledarskap. Jag upplever att behovet av stöd och råd i frågor som rör grupper, gruppers utveckling och ledarskap är stort. Våren 2011 gick jag en UGL, som står för utveckling, grupp, ledare.

Jag arbetar idag utifrån ett helhetsperspektiv där fokus lägges på både individen och den grupp som han / hon ingår i.